SØKNADSSKJEMA INNOVASJONSMIDLER – TROSOPPLÆRING, KIRKELIG UNDERVISNING OG BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Det er ikke lenger mulig å registrere eller redigere søknader. 

Har du spørsmål knyttet til din søknad, kontakt Carl-Fredrik Bommen cb842@kirken.no  23 08 12 94